Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Wysyłając zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej w Polityka prywatności
PRAWO | PODATKI | WINDYKACJA

Mała Instytucja Płatnicza (MIP)

Chcesz wiedzieć, jak zostać MIP? Skorzystaj z pomocy ekspertów!

Wspieramy firmy
w uzyskaniu statusu MIP.

Nasi prawnicy pomogą Ci w uzyskaniu wpisu do rejestru MIP oraz legalnym prowadzeniu Małej Instytucji Płatniczej. Poniżej znajdziesz główne wymogi, obowiązki 
i korzyści, które wynikają z posiadania MIP.

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza?

Mała instytucja płatnicza (MIP) jest wyjątkowo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą świadczyć usługi płatnicze, w tym w sektorze FinTech.

W odróżnieniu od tradycyjnych Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP), MIP nie wymaga zawiłego procesu uzyskiwania licencji, a jedynie wymaga wpisu do rejestru usług płatniczych. Dzięki tej znacznie uproszczonej procedurze przedsiębiorcy mogą osiągnąć status MIP znacznie szybciej, przy jednoczesnym skorzystaniu z uproszczonych wymagań regulacyjnych.

MIP to atrakcyjna forma prowadzenia działalności w sektorze FinTech.

Małe instytucje płatnicze mogą świadczyć następujące usługi płatnicze: przekaz pieniężny, acquiring, wykonywanie transakcji płatniczych (w tym polecenie przelewu, polecenie zapłaty, stałe zlecenia) prowadzenie rachunków płatniczych, issuing (wydawanie instrumentów płatniczych), a także kredyt płatniczy.

Jako MIP podlegasz nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To oznacza, że musisz spełniać pewne standardy dla instytucji nadzorowanych, takie jak sprawozdawczość czy ochrona środków użytkowników. Jednocześnie jednak, będąc legalnym dostawcą usług płatniczych, zyskujesz dodatkową wiarygodność na rynku

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać Małą Instytucją Płatniczą?

Wymogi dla rejestracji Małej instytucji płatniczej są uproszczone w porównaniu z tymi dla KIP.

Może zostać nią każdy podmiot z siedzibą w Polsce, który spełnia warunki z ustawy o usługach płatniczych.

Małym instytucjom płatniczym nie stawia się warunku posiadania określonej kwoty na start, np. kapitału zakładowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego określona forma prawna (przykładowo, spółka z o.o. musi mieć kapitał zakładowy min. 5 tys. złotych.

Nie istnieje wymóg posiadania określonej formy prawnej, a zatem małą instytucją płatniczą mogą zostać zarówno spółka z o.o., spółka komandytowa, akcyjna, czy też przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

MIP nie musi też posiadać ani utrzymywać konkretnych funduszy własnych.

Najważniejsze jest prawidłowe przejście przez procedurę rejestracji MIP

W poprawnym wypełnieniu formularza i zebraniu dokumentacji pomoże Ci nasza kancelaria.

Jakie usługi możesz świadczyć jako MIP?

wykonywać transfery pieniężne (polecania zapłaty, polecenia przelewu)
realizować przekazy pieniężne
przyjmować płatności instrumentami płatniczymi (kartą, kodem, bramkami płatniczymi itd.)
kredytować transakcje płatnicze
udostępniać bramkę płatności
prowadzić rachunki płatnicze (przechowywać środki użytkowników po to, aby realizować transakcje płatnicze)
funkcjonować jako kantor wymiany walut na potrzeby transakcji płatniczych
prowadzić działalność hybrydową*

* Działalność hybrydowa oznacza, że możesz mieć status MIP, a przy tym świadczyć usługi finansowe i niefinansowe. Przykład: portal typu marketplace, który we własnym zakresie realizuje wszystkie płatności (czyli odbywają się one za pomocą jego własnego systemu).

Trzy główne ograniczenia MIP

Pomimo wielu korzyści, Mała instytucja płatnicza nakłada na Ciebie trzy ograniczenia:

 1. 01

  Zasada ograniczenia terytorialnego, zgodnie z którą możesz
  prowadzić działalność wyłącznie w Polsce.

  Oznacza to, że z daną transakcją płatniczą musisz „zamykać się” na terytorium Polski. Nadal jednak możesz obsługiwać nierezydentów pod warunkiem przestrzegania zasady terytorialności obiegu środków pieniężnych.

 2. 02

  Maksymalna kwota przechowywanych na rachunku płatniczym w danym
  momencie środków na 1. użytkownika nie może przekraczać 2 tysięcy euro.

  Chodzi o przechowywane na rachunku płatniczym środki, czyli te, które nie zostaną wytransferowane w drodze transakcji płatniczej w terminie D+1

 3. 03

  W ciągu 12 miesięcy nie możesz przekroczyć średniomiesięcznego obrotu
  wynoszącego 1 500 000 euro (18 mln euro rocznie).

Sprawdź, czy musisz zostać Małą Instytucją Płatniczą

Rozważ zostanie Małą instytucją płatniczą, jeżeli:

 • wchodzisz w posiadanie środków pieniężnych po to, aby przekazać je innej osobie,

 • udostępniasz tzw. bramki płatnicze lub inne narzędzia do przyjmowania płatności,

 • prowadzisz internetowy kantor (kantor online)

 • pośredniczysz w przekazywaniu pieniędzy między użytkownikami

 • wydajesz instrumenty płatnicze (np. karty podarunkowe)

 • świadczysz usługi acquiringu, czyli pośrednictwa w transakcjach bezgotówkowych, które są inicjowane przez nabywcę towaru lub usługi

 • wykonujesz transakcje płatnicze w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu.

 • przechowujesz środki użytkowników do rozliczenia (e-portmonetki)

Uzyskaj status MIP z pomocą kancelarii

Nie musisz samodzielnie składać wniosku o wpis do rejestru usług płatniczych. Indywidualne próby zgłaszania często generują wiele pytań ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF wymaga używania języka prawnego, zgodnego z ustawą o usługach płatniczych, co czasem kłóci się z bardziej potocznym stylem, z którym można spotkać się w przypadku samodzielnie składanych wniosków, co skutkuje koniecznością poprawek i uzupełnień. Taka sytuacja często opóźnia proces rejestracyjny.

W Kancelarii RPMS gwarantujemy pełną obsługę w rejestracji Małej Instytucji Płatniczej (MIP). Specjalizujemy się w sektorze technologii finansowych (FinTech). Nasz zespół nie tylko przeprowadzi analizę, przygotuje niezbędną dokumentację i zagwarantuje kompleksowe wsparcie prawne, ale również dostosuje swoje podejście do specyfiki Twojego biznesu. Z uwzględnieniem branży, rodzaju oferowanych usług oraz unikalnych potrzeb Twojej firmy.

W przypadku ewentualnej decyzji o przekształceniu MIP w Krajową Instytucję Płatniczą (KIP), oferujemy wsparcie w procesie dostosowania i implementacji właściwych rozwiązań.

Co oferujemy? Pełna obsługa MIP

Współpraca z kancelarią RPMS obejmuje:

 • wniosek o wpis do rejestru MIP wraz z załącznikami,
 • przygotowanie procedury AML oraz oceny ryzyka,
 • odciążenie przedsiębiorcy od zawiłych formalności,
 • legalność rozwiązań,
 • organizację biznesu zgodnie z wymogami,
 • kompleksowe wsparcie prawne po uzyskaniu wpisu jako MIP.

Zastanawiasz się jak wygląda uzyskanie wpisu jako MIP?

Przyjrzyj się temu jak wygląda ten proces:
Krok 1
01

Opisz nam swój pomysł biznesowy – możesz to zrobić za pośrednictwem e-maila, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania online.

Dzięki temu będziemy mogli ocenić, czy MIP to właściwe rozwiązanie dla Twojej działalności – być może warto rozważyć KIP, a nawet legalne działanie poza nadzorem KNF. Udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące procesu uzyskiwania wpisu jako MIP oraz omówimy zakres naszych usług, dostosowując się do Twoich indywidualnych potrzeb. Obejmuje nas tajemnica radcowska.

Krok 2
02

Przedstawimy podsumowanie ustaleń z 1. kroku w formie oferty dostosowanej do Twoich potrzeb, wraz z szacunkowym kosztem i czasem realizacji.

Jeśli oferta spełni Twoje oczekiwania, po zawarciu umowy przystąpimy do działania.

Krok 3
03

Etap pracy nad wnioskiem do KNF

Etap ten rozpoczynamy od zorganizowania spotkania z Tobą. Podczas tego spotkania omawiamy stan faktyczny i prawny. Pytamy o Twoje wyobrażenia dotyczące Małej Instytucji Płatniczej (MIP) w zakresie usługowym, cele, jakie chcesz osiągnąć, oraz charakter infrastruktury, jaką dysponujesz.

Wskutek nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z września 2023 r. do wniosku dodajemy szereg dokumentów, takich jak:

 • Program działalności,
 • Plan finansowy,
 • Procedura dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) z oceną ryzyka i załącznikami,
 • Oświadczenia dla organu nadzoru,
 • Procedury zarządzania ryzykiem.

Przygotowywanie dokumentacji to nie tylko formalności, ale także kluczowy etap w organizacji Twojego biznesu. Nie korzystamy z szablonów, lecz tworzymy praktyczne i dostosowane do Twojej działalności dokumenty. Cały proces tworzenia wniosku i załączników zajmuje zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Krok 4
04

Złożenie wniosku do KNF i etap postępowania przed KNF

Od momentu złożenia wniosku o MIP, oficjalnie działamy jako Twoi pełnomocnicy prawni, reprezentując Cię w postępowaniu o wpis przed KNF. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za przebieg postępowania, w tym udzielanie ewentualnych wyjaśnień, komunikację z KNF i załatwianie wszelkich formalności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie KNF powinno trwać do 3 miesięcy od złożenia wniosku, jednak może się przedłużyć w przypadku dodatkowych pytań ze strony KNF. Nasze doświadczenie pokazuje, że KNF może działać szybko, zatwierdzając wniosek nawet w ciągu jednego miesiąca, szczególnie w przypadku modeli biznesowych, z którymi są już zaznajomieni.

Kiedy KNF jest zajęty analizą wniosku, my rozpoczynamy proces tworzenia tzw. dokumentacji klienckiej. Obejmuje to zazwyczaj regulamin świadczenia usług, wzorzec umowy, politykę prywatności, oraz analizę treści strony internetowej pod kątem zgodności z przepisami (szczególnie istotne w przypadku biznesów MIP opartych na świadczeniu usług płatniczych drogą elektroniczną).

Proponujemy również dodatkowe działania, zależnie od Twoich potrzeb i charakteru działalności. To może obejmować rozbudowaną dokumentację zgodności z RODO, wypełnienie kwestionariuszy bankowych dotyczących rachunku dla MIP, czy też certyfikowane szkolenia z zakresu AML. Zależy nam na dostosowaniu oferty do Twoich rzeczywistych potrzeb, dlatego nie stosujemy gotowych „pakietów”, a skupiamy się na dostarczeniu rozwiązań istotnych dla osiągnięcia statusu MIP.

Krok 5
05

WPIS DO REJESTRU MIP

Monitorujemy proces wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych. Jeśli nazwa podmiotu pojawi się rejestrze, to oznacza to, że wniosek został zatwierdzony, a status Małej Instytucji Płatniczej – przyznany.

Krok 6
06

Korespondencja z KNF po wpisie

Po uzyskaniu wpisu, odpowiadamy na tzw. pismo sektorowe KNF, a także kompleksowo uzupełniamy dokumentację, umożliwiając MIP rozpoczęcie bieżącej działalności.

Przekazujemy przedsiębiorcy instrukcje dotyczących monitorowania istotnych aspektów, procedur sprawozdawczych i innych kluczowych kwestii.

W ramach naszej oferty proponujemy również bieżące wsparcie dla MIP, dostępne w przystępnych cenach ryczałtowych (np. 500 zł netto/miesiąc). Pozwala to MIPowi posiadać stały do specjalistów czuwających nad realizacją obowiązków raportowania do KNF. Część MIPów, po otrzymaniu instrukcji po wpisie, decyduje się na samodzielną obsługę, zgłaszając się jedynie w przypadku bardziej skomplikowanych kwestii, takich jak otrzymywanie tzw. listu nadzorczego (potocznie nazywanego listem pasterskim) od KNF.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty bieżącej obsługi, zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi zakładkami.

Wydaje Ci się to skomplikowane i kosztowne?

Sama procedura jest dość zawiła, ale przeprowadzimy Cię przez nią od A do Z. Po uzyskaniu wpisu, będziesz mieć zorganizowany i gotowy do startu biznes. Koszty związane z wpisem to ok. 20 tys. zł – w zależności od tego, jaki nakład pracy jest wymagany w przypadku danego MIPu.

Usługi kancelarii dla MIP –
co możemy dla Ciebie zrobić?

W zakres usług, które świadczymy małym instytucjom płatniczym, wchodzą:
 • Bieżąca obsługa Małej Instytucji Płatniczej

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę małych instytucji płatniczych, specjalizując się w świadczeniu usług doradczych i prawnych – nasze doświadczenie obejmuje reprezentację klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w procesach uzyskiwania zezwoleń na świadczenie usług płatniczych, wpisów do rejestrów oraz w różnorodnych postępowaniach administracyjnych.

  Zapewniamy wsparcie w uzyskiwaniu odpowiednich zezwoleń KNF, lecz również obsługą klienta-małej instytucji płatniczej po wpisie do rejestru dostawców usług płatniczych. Kancelaria zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem wewnętrznych procedur zgodnych z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), czy też tworząc dokumentację wewnętrzną, taką jak systemy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

  W obliczu dynamicznych zmian legislacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej, oferujemy monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz sugestie dotyczące wdrożenia odpowiednich rozwiązań lub adaptacji istniejących procesów. Świadczymy także inne usługi compliance, nadzorując zgodność wewnętrznych procedur i dokumentacji, co pozwala klientom dostosować się do zmian z wyprzedzeniem i zachować wysoką wydajność świadczonych usług. Nasz klient może mieć pewność, że jego firma spełnia wszystkie wymogi regulacyjne, a jej działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Bieżące doradztwo

  Małe Instytucje Płatnicze często spotykają się z wyzwaniami księgowymi i podatkowymi, zwłaszcza związanymi z ich specyficzną działalnością w obszarze pośrednictwa płatności i usług pożyczkowych. Różnorodne wątpliwości mogą pojawić się w szczególności w przypadku, gdy MIP prowadzi działalność hybrydową, różniącą się sposobem rozliczeń w porównaniu do transakcji płatniczych.

  Klienci często zgłaszają pytania dotyczące zwolnienia od podatku VAT, aspektów identyfikacji przychodu związanych z przechowywaniem środków pieniężnych użytkowników, wydzielania rachunków bankowych MIP w celu ochrony środków użytkowników oraz kwestii związanych z samym modelem działania MIP, takimi jak pośrednictwo w płatnościach czy przekazywanie darowizn między użytkownikami.

  Działamy w obszarze specjalizacji, oferując doświadczenie i wsparcie w zakresie doradztwa. Nasz zespół posiada wiedzę rachunkową, gotowy jest udzielić pomocy w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości, które mogą wyniknąć w trakcie prowadzenia tego typu działalności, zarówno Tobie, jak i Twojej księgowości.

 • Szkolenie AML dla Małej Instytucji Płatniczej

  W dynamicznym środowisku finansowym, gdzie przepisy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) odgrywają kluczową rolę, małe instytucje płatnicze muszą być dobrze przygotowane na zmiany i utrzymanie zgodności z obowiązującymi regulacjami. Dlatego też organizujemy dedykowane szkolenie AML, skoncentrowane na specyficznych potrzebach Małych Instytucji Płatniczych.

  Szkolenie AML dla Małych Instytucji Płatniczych ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego wdrożenia i utrzymania procedur związanych z AML. Program obejmuje omówienie kluczowych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także przedstawienie aktualnych wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zmian w przepisach prawa.

  Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć istotę i wymagania związane z AML oraz dostarczy praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania skutecznych procedur. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najnowszych przepisów i wytycznych KNF, umożliwiając dostosowanie działań swoich instytucji do bieżących wymagań. Szkolenie skoncentruje się także na skutecznym zarządzaniu ryzykiem, pomagając MIP w identyfikacji, ocenie i ograniczaniu potencjalnych zagrożeń. Dedykowane podejście szkoleniowe pozwoli uwzględnić specyficzne potrzeby Twojej firmy, umożliwiając praktyczną implementację zdobytej wiedzy.

 • Audyt działalności MIP

  Audyt działalności Małej Instytucji Płatniczej (MIP) to kluczowy proces, mający na celu doskonalenie operacji i zabezpieczenie przed ryzykami. W dzisiejszym dynamicznym środowisku finansowym, audyt staje się nieodzownym narzędziem zapewniającym stabilność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

  Audyt pozwala wyeliminować potencjalne niezgodności z przepisami, wzmacniając bezpieczeństwo finansowe MIP. Analiza działalności pozwala na wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiązań, przyczyniając się do oszczędności czasu i zasobów. Identyfikacja obszarów do optymalizacji poprawia rentowność i wydajność finansową. Analiza zabezpieczeń finansowych pozwala skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia.

  Podsumowując, audyt działalności MIP to inwestycja w stabilność, zgodność z regulacjami oraz efektywność operacyjną.

 • Pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pisma od KNF i przy obowiązkach sprawozdawczych

  Odpowiadanie na pisma sektorowe organu nadzorczego, takiego jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), to kluczowy element skutecznej współpracy instytucji z organem nadzorczym. Nasze usługi pomagają w efektywnym i zgodnym z wymaganiami KNF reagowaniu na korespondencję sektorową. Dzięki naszemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu, umożliwiamy instytucjom adekwatne reakcje na wszelkie zapytania i wytyczne, zabezpieczając jednocześnie ich zgodność z obowiązującymi regulacjami.

  Jako Mała Instytucja Płatnicza będziesz objęty wieloma obowiązkami sprawozdawczymi – przede wszystkim wobec Komisji Nadzoru Finansowego, lecz również Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Rzecznika Finansowego, a możliwe, że również Krajowej Izby Rozliczeniowej. Wesprzemy Cię w wykonywaniu tych obowiązków.

 • Doradztwo podatkowe dla MIP

  W świetle rosnących wyzwań podatkowych, Małe Instytucje Płatnicze (MIP) potrzebują kompleksowego doradztwa podatkowego, aby efektywnie zarządzać finansami i zachować zgodność z obowiązującymi przepisami. Nasze doradztwo podatkowe dedykowane MIP obejmuje szeroki zakres usług, skupiając się na optymalizacji podatkowej i minimalizacji ryzyka.

  Nasze doradztwo podatkowe dla Małych Instytucji Płatniczych (MIP) koncentruje się na kluczowych obszarach, takich jak optymalizacja podatkowa, zgodność z przepisami, planowanie podatkowe oraz dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dla małych biznesów. Działamy w oparciu o indywidualne podejście, dedykowane zrozumieniu specyfiki MIP, wspierając je w efektywnym zarządzaniu obciążeniem podatkowym, minimalizacji ryzyka prawno-finansowego oraz planowaniu strategicznym dostosowanym do unikalnych potrzeb i celów.

  Nasze usługi mają na celu wspieranie efektywności finansowej poprzez optymalizację kosztów podatkowych, a jednocześnie gwarantują spokój umysłu, zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i optymalną sytuację podatkową. Praktyka oparta na elastycznym podejściu do każdego klienta umożliwia MIP maksymalne wykorzystanie naszej wiedzy i doświadczenia. Doradztwo podatkowe dla Małych Instytucji Płatniczych to kluczowy element skutecznego zarządzania finansami i utrzymania zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pozwalając osiągnąć trwały rozwój w dynamicznym środowisku finansowym.

  Zgłoś się po konsultację

  Upewnisz się, czy powinieneś założyć Małą instytucję płatniczą.

Poznaj nasz zespół specjalizujący się w instytucjach płatniczych, Fintech i Compliance

Kamila Wasilewska
radca prawny

Entuzjastka branży Fintech 
i praktyk od ponad 10 lat

Doświadczona profesjonalistka, która pełniła funkcję prawnika in-house w instytucjach płatniczych. Obecnie skutecznie kieruje postępowaniami dotyczącymi KIP, MIP, BUP oraz instytucji zagranicznych przed Komisją Nadzoru Finansowego, pomyślnie uzyskując dla klientów wpisy do rejestru i licencje. Jako Compliance oraz AML Officer, odpowiada za kompleksową organizację biznesu, dbając o skuteczne wdrażanie tworzonych procedur. Nadzoruje bieżące raportowanie i udziela rozwiązań prawnych, szczególnie dla Małych Instytucji Płatniczych.

Marcin Staniszewski
radca prawny

Obsługuje sektor Fintech, specjalizując się rozwiązaniach prawnych dla IT

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu wewnętrznych regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem i RODO. Z zapałem dzieli się praktycznymi uwagami, wspierając przedsiębiorców w efektywnym wdrażaniu rozwiązań w obszarze compliance, dbając o skuteczne dostosowanie ich działalności do wymagań regulacyjnych.

Dominika Orlińska
Prawnik

Prawnik FinTech specjalizująca się w regulacjach AML i blockchain

Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych i usług płatniczych, ze szczególnym naciskiem na nowoczesne technologie (FinTech) oraz łączenie ich z rozwiązaniami z zakresu blockchain i kryptoaktywów. Posiada wnikliwą wiedzę w obszarze regulacji AML/CFT, a także kształci się w obszarze prawa angielskiego. Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z licencjonowaniem i rejestracją dostawców usług płatniczych. Biegle posługuje się językiem angielskim, co umożliwia jej efektywną obsługę zagranicznych klientów.

Nasze MIPy

Zastanawiasz się, czy Twój pomysł podlega pod MIP i chcesz dobrze zorganizować biznes jako podmiot nadzorowany?

Poniżej znajdziesz przykłady usług świadczonych przez MIPy wpisane do rejestru KNF z naszą pomocą.

01

Bramka płatności skupiająca się na pośredniczeniu w przekazywaniu darowizn dla artystów

02

Przekazy pieniężne realizowane na zlecenie dużych podmiotów delegujących pracowników do pracy w PL i usługodawców, którzy korzystają z usług polskich firm IT

03

Bramka płatności z elementami subskrypcyjnymi w płatności za usługi SaaS

04

System przyjmowania datków (darowizn) na rzecz influencerów i gamerów

05

Usługi płatnicze wspierające instytucje płatnicze, w tym usługi kredytu płatniczego (celem szybszego dostarczenia środków do klienta

06

E-portfele (rachunki płatnicze) i pośrednictwo w wykonywaniu transakcji na rzecz i/lub w imieniu osób osadzonych w zakładach karnych

07

Usługi płatnicze zapłaty za towary 
i usługi przy wykorzystaniu współpracy w wymianie kryptowaluty (płatność kryptowalutą)

08

Płatności w branży faktoringowej

09

Gromadzenie środków i przekazywanie ich na platformie crowdfundingowej

Sprawdź, czy możesz zostać Małą Instytucją Płatniczą?

 • Czy trzeba być spółką, aby zostać MIP?

  Nie, forma prawna prowadzenia działalności jest dowolna.

  Obsługiwaliśmy także MIP będącymi jednoosobową działalnością. Najczęściej jednak to spółki kapitałowe (sp. z o.o.) wnioskują o status MIP z uwagi na chęć ograniczenia odpowiedialności. Zdarza się też zakładanie spółki celowej pod MIP, gdy prowadzimy inny podmiot zajmujący się innym zakresem działalności.

 • Czy muszę jakiś czas działać jako spółka, aby złożyć wniosek o MIP?

  Nie, przepisy nie przewidują takiego wymagania. 

  Z praktyki wiemy też, że nawet spółka istniejąca od miesiąca może skutecznie starać się o uzyskanie wpisu jako MIP

 • Czy MIP będzie wykreślony z rejestru gdy nie będę prowadził przez jakiś czas działalności?

  Nie, przepisy nie przewidują takich konsekwencji.

  Należy jednak pamiętać, że nawet niewykonywanie (faktyczne) jakichkolwiek działań jako MIP (np. świadczenie usługi przekazu pieniężnego) nie zwalnia MIPu od obowiązków sprawozdawczych.

 • Czy muszę składać raporty, gdy nie wykonuję jeszcze transakcji?

  Tak.

  Nawet niewykonywanie (faktyczne) jakichkolwiek działań jako MIP (np. świadczenie usługi przekazu pieniężnego) nie zwalnia MIPu od obowiązków sprawozdawczych.

 • Wobec jakich organów muszę wypełniać obowiązki sprawozdawcze jako MIP?

  Jako MIP, będziesz objęty wieloma obowiązkami sprawozdawczymi – przede wszystkim wobec Komisji Nadzoru Finansowego, lecz również Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Rzecznika Finansowego, a możliwe, że również Krajowej Izby Rozliczeniowej. Wesprzemy Cię w wykonywaniu tych obowiązków.

 • Czy MIP musi mieć rachunek bankowy w polskim banku?

  Tak, przepisy przewidują taki obowiązek.

 • Czy MIP może realizować zagraniczne transfery?

  Nie, zgodnie z zasadą ograniczenia terytorialnego, MIP może świadczyć usługi płatnicze wyłącznie na terenie Polski.

  Oznacza to, że z daną transakcją płatniczą musisz „zamykać się” na terytorium Polski. Nadal jednak możesz obsługiwać nierezydentów pod warunkiem przestrzegania ww. zasady ograniczenia terytorialnego.

 • Nie prowadzę rachunków płatniczych. Czy obowiązuje mnie limit 2000 euro na użytkownika?

  Nie. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie MIPów, które świadczą usługę rachunku płatniczego.

  Tylko mała instytucja płatnicza świadcząca usługę polegającą na przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro.

 • Czy MIP może współpracować z KIP?

  Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby mała instytucja płatnicza współpracowała z krajową instytucją płatniczą. 

  W niektórych przypadkach może się to okazać nawet konieczne.

 • Czy MIP może zajmować się kryptowalutami?

  Nie, forma prawna prowadzenia działalności jest dowolna.

  Obsługiwaliśmy także MIP będącymi jednoosobową działalnością. Najczęściej jednak to spółki kapitałowe (sp. z o.o.) wnioskują o status MIP z uwagi na chęć ograniczenia działalności. Zdarza się też zakładanie spółki celowej pod MIP, gdy prowadzimy inny podmiot zajmujący się innym zakresem działalności.

 • Czy MIP musi zatrudniać pracowników?

  Nie, przepisy nie przewidują takiego obowiązku.

  Przedsiębiorca posiadający status MIP może, lecz nie musi zatrudniać pracowników. Jeśli to robi – nie ma też ograniczeń co do podstawy takiego zatrudnienia.

 • Czy MIP może być kontrolowany pod kątem AML?

  Tak, odpowiednie organy kontrolne mogą jak najbardziej przeprowadzić kontrolę w małej instytucji płatniczej pod kątem spełniania przez nią obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Wynika to z faktu, że małe instytucje płatnicze są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wskutek czego mają takie obowiązki jak m.in. posiadanie polityki AML, przeprowadzanie wobec klientów procedur CDD, w tym przede wszystkim KYC, czy też szkolenie swoich pracowników pod kątem AML.

 • Czy MIP musi prowadzić specjalną księgowość?

  Nie, przepisy nie przewidują wobec MIP szczególnych obowiązków w zakresie prowadzonej księgowości.

  Będzie to zatem zależne od formy prawnej działalności, preferencji przedsiębiorcy i innych, niezwiązanych z MIP okoliczności.

 • Czy w zarządzie MIP lub wśród wspólników mogą być obcokrajowcy?

  Tak, wspólnikami i członkami zarządu w małej instytucji płatniczej mogą być obcokrajowcy, a także zagraniczne podmioty gospodarcze (np. spółki).

 • Co różni MIP od BUP (biura usług płatniczych)?

  Podstawową różnicą pomiędzy MIP a BUP jest zakres działalności. MIP stanowi lepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują prowadzenie działalności w większej skali. Mała Instytucja Płatnicza daje możliwość przetestowania działalności w zakresie usług płatniczych, co jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcieliby przygotować ewentualny wniosek o zezwolenie dla krajowej instytucji płatniczej. Jak wspomniano wyżej, średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez BUP (w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczone są usługi płatnicze) nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie. W przypadku MIP limit ten wynosi 1 500 000 euro miesięcznie.

 • Jaka jest opłata urzędowa za wpis do rejestru?

  Uzyskanie wpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł.

 • Jakich usług nie może świadczyć MIP?

  Mała instytucja płatnicza nie może świadczyć usługi inicjowania płatności (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS)

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami

Potrzebujesz wsparcia dla MIP? Skontaktuj się z nami

Temat MIP jest szeroki i skomplikowany. Generuje też wysokie ryzyko popełnienia błędów. Na szczęście nie musisz zgłębiać tych kwestii na własną rękę.

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy specjalistów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w rejestracji i prowadzeniu Małej instytucji płatniczej.

Zaufali Nam